Z-Dnem-mistsevogo-samovryaduvannya1-768x595

В умовах державної політики, спрямованої на децентралізацію влади та перерозподіл повноважень між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, актуальним стає питання удосконалення управління на місцевому і регіональному рівнях, зміни в організації та функціонуванні органів місцевого самоврядування в нових умовах існування.

Функціонування рад в нових умовах вимагає від них здійснення нових функцій, виконання принципово нових завдань, що, у свою чергу, вимагає зміцнення матеріальної та технічної бази органів місцевого самоврядування, відповідного і своєчасного інформаційного забезпечення депутатського корпусу всіх рівнів, підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів.

Затверджена нещодавно обласною радою Програма підтримки органів місцевого самоврядування у Черкаській області на 2017-2020 роки сприятиме створенню належних умов для підвищення ефективності діяльності місцевих рад Черкаської області, професіоналізації посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Реалізацію положень Програми щодо розвитку кадрового потенціалу, підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів обласної, міських, районних, селищних і сільських рад покладено на Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Програмою передбачено проведення Центром у 2017-2020 роках семінарів підвищення кваліфікації за професійною програмою, короткострокових тематичних семінарів, у т.ч. виїзних.

Окремі навчальні заходи в Програмі заплановані протягом першого року роботи для вперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування та вперше обраних на відповідні посади.

Реалізацію програм підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад забезпечуватимуть викладачі-практики, працівники органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Виконавчий апарат обласної ради